DESCALCIFICACIÓ

L’aigua conté sals minerals disoltes amb el calci i el magnesi que són responsables de la duresa de l’aigua.
 
Especialment a Catalunya degut a les característiques del terreny amb gran abundància de pedra calcàrea, l’aigua és d’una duresa alta.
 
Les incrustacions de calç causen problemes en les canonades, maquinària, i instal.lacions d’aigua calenta com les calderes, i sobre tot un augment de la despesa energètica, ja que 1mm de calç acumulada provoca un augment de fins un 10% de despesa  energètica.
 
El descalcificador elimina la calç i magnesi gràcies a un procés d’intercanvi iònic que realitza una resina (allotjada en una ampolla de polièster) que reté la calç i  el magnesi. La regeneració d’aquesta resina es realitza mitjançant sal comú que s’emmagatzema en un dipòsit. Tot el sistema es troba comandat per una vàlvula programable que realitza la regeneració proporcional a contracorrent de manera automàtica.
 

Gran estalvi. Regeneració proporcional a contracorrent

Controlada pel microprocessador de la vàlvula, permet determinar el momento més òptim  per l’inici del cicle de regeneració, ajustar els temps del procés i la quantitat del regenerant necessari, per aconseguir l’eficàcia total del procés.
 
Al final l’estalvi aconseguit és superior a un 50% en aigua i regenerant davant els equips de tecnologia convencional.
 

Equips domèstics

Amb un descalcificador ECOWATER afegim un plus de qualitat a l’aigua de casa nostra.
L’aigua descalcificada, lliure de calç, lleugera, facilita la neteja de la llar en menys temps i sense necessitat de recòrrer a productes de neteja agresius.
La roba queda més sedosa i els seus colors intactes; les vaixelles i aixetes, impecables.
En la neteja personal, el cabell i la pell  llueixen més brillants i suaus.
Protegeix i allarga  la vida útil dels seus electrodomèstics, eliminant el risc d’incrustacions i millorant el seu rendiment. Son robustos, de fàcil instal.lació i manteniment i aconsegueixen un estalvi de fins el 50% d’aigua i sal durant la regeneració
Gran varietat de capacitats i cabals.
CARACTERÍSTIQUES
  •  Control volumètric.
  •  Programador micro processat amb pantalla gràfica.
  •  Simple programació guiada per menús en castellà (multi idioma).
  •  Sistema EASE, permet el diagnòstic telefònic del sistema.
  •  Vàlvula rotativa SIMPLE-DISC 1” de sis cicles.
  •  Sistema de regeneració proporcional a contracorrent. Sota consum de regenerants.
  •  Vàlvula by-pass inclosa, amb dispositiu d’ajustament de duresa residual.
  •  Gran robustesa i fiabilitat.
  •  Construcció amb materials anticorrosius.
 

Equips indústrials

Els equips industrials tenen vàlvules microprocessades de gran rendiment i cabal, adaptant-se a les necessitats de cada instal.lació.
 
En funció de la capacitat necessària de la instal.lació podem subministrar equips de diferents cabals ( des de 5m3/h fins 72m3/h) i de fins a 4 columnes que poden treballar en diferents maneres de funcionament:
PARAL·LEL
Totes les columnes en servei
Regeneració sequencial a l’esgotar-se qualsevol de les columnes.

PARAL·LEL RETARDAT
Totes les columnes en servei.
Regeneració retardada a l’hora seleccionada, segons el grau de saturació de les columnes.
FUNCIÓ TRIP POINT
Funcionament en cascada per a  compensar diferències de cabal importants.
Les diferents columnes entren en servei a l’augmentar el cabal necessari.

ALTERNATIU
Una columna sempre en espera.