TRACTAMENT PERSONALITZAT

Realitzem un estudi personalitzat en funció de l'aigua d'aportació i de l'ús que se li vulgui donar.
 
Comencem amb una visita d'un Tècnic a la instal.lació per a prendre una mostra d'aigua i posteriorment realitzar un anàlisi, i demanar informació sobre l'ús posterior de l' aigua i el tipus d' instal.lació necessària, així com de l'espai disponible per a la instal.lació dels tractaments.
 
Un cop tenim el resultat de l'anàlisi, li proposem un o varis tractaments per arribar a aconseguir la qualitat necessària de l' aigua per a l'ús que se li donarà.
 
La qualitat mínima de l'aigua sempre ens la marcarà la Normativa vigent aplicable en cada cas.
 
Li podemos oferir un Sistema Complert de tractament: des de la bomba per a la captació, fins el grupo de pressió necessari per a transportar l'aigua fins el seu punt de destí un cop tractada, passant pel Tractament de l' aigua necessari.
 
Un cop El Sistema estigui en marxa, li oferim un manteniment perquè sempre estigui en condicions òptimes de servei.
 
TENIM LA SOLUCIÓ AL SEU PROBLEMA DE L'AIGUA