ELECTRÒLISI

Submergeixis en aigua més saludable

Des de l’Antiguitat són ben conegudes les propietats antisèptiques de les aigües salabroses, sobre tot pel tractament d’afeccions als ulls, pell i nas.
Els sistemes d’electròlisi salina generen clor a partir de la sal comú disolta a l’aigua.
 
 

Generació de clor

Quan fem circular una corrent elèctrica contínua per una dissolució salina, sobre la superfície dels electrodes de la cèl.lula d’elelectròlisi,  es produeixen les reaccions electroquímiques.
Un cop generat el clor  sobre els electrodesos, aquests es recombinen per a  produir àcid hipoclorós. Com també es pot observar es generen altres productes com l’oxígen que afageix un poder desinfectant extra al procés.
El procés d’electròlisi salina és un procés en cicle tancat, per la qual cosa evitem dosificar productes químics directament a l’aigua de la piscina, millorant la seva qualitat de manera automàtica i segura
 

Desinfecció

La desinfecció és més eficient degut a l’acció combinada del clor i els altres agents que es generen durant l’electròlisi (oxígen actiu) i la pròpia oxidació sobre els electrodes de la matèria orgànica present a l’aigua.
Ja no es produeixen  irritacions a la pell i als ulls, ja  que les cloramines que produeixen aquests efectes són destruïdes.
 

Major economia i seguretat

S’eviten els riscos  del transport, manipulació i dosificació de grans volums d’un compost d’elevada toxicitat. Per desgràcia, ocorren amb certa freqüència  accidents per la manipulació i/o barreja  inadequada de l’ hipoclorit sòdic.
En els sistemes d’electròlisi salina no és necessari  emmagatzemar, manipular ni dosificarcap compost químic clorat.
 

Tecnologia

Tots els nostres sistemes d’electròlisi salina IDEGIS estan equipats amb cèl.lules que es netegen automàticament.
A més, poden ser programats per l’usuari de manera immediata per a treballar en mode estàndard sempre que els paràmetres analítics de l’aigua així ho permetin, aconseguint d’aquesta manera una durada dels electrodes molt superior.
 
Es tracte d’un sistema de tractament d’aigua que s’està imposant de manera progressiva dins  el mercat donada la seva eficàcia en el  funcionament, amb control pH/ORP/CLOR integrat, que millora la qualitat de l’aigua.

Electròlisi Low Salt

Sistemes de tractament per a piscina de molt baixa salinitat 2gr/L, agua apta pel reg.

Guanyem en  rentabilitat i estalvi.
Guanyem proporcionant un servei de qualitat amb les màximes garanties i amb un ús responsable del cicle de l’aigua.
La sal ha de ser afegida una única vegada  en una concentració  de 2gr/l.
L’acció  combinada del clor i els altres agents que es generen,  destrueix  la matèria orgánica i  patògens presents a l’aigua, transformant-se novament en sal.
 

Equipos piscina privada

Sèrie DOMOTIC

 • ·Producció  de 12g/h  fins a 42g/h4
 • ·Piscines defins 160m3
 • ·Electrodes autonetejables de 7000h de vida aprox.
 • ·Salinitat recomenada 4-6g/m3

Sèrie TECNO

 • ·Producció de 7g/h  fins  40g/h
 • ·Piscines de fins 160m3
 • ·Electrodes autonetejables de 5000h de vida aprox.
 • ·Salinitat recomenada 4-6g/m3

Sèrie DOMOTIC LOW SALT

 • 3Producció de 12g/h  hasta 24g/h
 • ·Piscines de fins 80m3
 • ·Electrodes autonetejables de 5000h de vida aprox.
 • ·Salinitat Recomendada 2g/m3

Equips piscina comercial

Sèrie DOMOTIC INDUSTRIAL

 • ·Producció de 70g/h fins 180g/h
 • ·Electrodes autonetejables Premium Plus de 7000h-10.000h de vida aprox.
 • ·Salinitat recomendada 4-6g/m3

Sèrie EX INDUSTRIAL

 • ·Producció de 50g/h  fins 600g/h
 • ·Electrodes autonetejables TWIN CELL de 8000h- 12.000h de vida aprox.
 • ·Salinitat  recomendada 4-6g/m3

Sèrie EX INDUSTRIAL LOW SALT

 • ·Producció de 50g/h  fins 300g/h
 • ·Electrodes autonetejables TWIN CELL de 6000h- 8.000h de vida aprox.
 • ·Salinitat recomendada 2g/m3

Extensió control ORP/PH-PPM/PH

Complementi el seu sistema amb un controlador ORP/ PPM  per ajustar el nivell de Clor desitjat, i un controlador i  dosificador de PH per a mantenir el pH en el seu punt òptim.