GRUPS DE PRESSIÓ

Les necessitats de subministrament requereixen equips de bombament d'alta qualitat que assegurin una operació continuada sense problemes.
 
Són sistemes disenyats per a la pressurització de vivendes, sistemes de reg i aplicacions de bombament d'aigua neta, i també adequades pel tràfec de líquids moderadament agresius, aigua desmineralitzada.
Disposem d'una gran variedad d'equips:
  • ·Equips simples formats per una sola bomba per a petits cabals.
  • ·Sistemes de bombament de dos i tres bombes per a mitjants i grans cabals.
  • ·Bombes horitzontals i verticals, en acer inox
  • ·Sistemes de control de bombament mitjançant pressostats i quadres de funcionament alternatiu i/o simultani.
  • ·Amb Control de pressió i cabal mitjançant Variador.