NEÒLISI

La combinació en un únic equip de la tènica UV (baixa pressió) + Electròlisi de baixa salinitat és un nou avanç en el tractament i desinfecció de l’aigua de piscina (residencial i pública) ja que és capaç de sumar les característiques i avantatges més notables de cadascuna d’aquestes dues tecnologies per separat.
 
 • Doble desinfecció  (UVC + Clor in situ/Oxidació anòdica).
 • Increment en la capacitat d’eliminació de cloramines (UVC + Reducció catòdica)
 • És una tecnologia sostenible pels estalvis d’aigua i energia. Desapareixen els rentats de filtre amb l’objectiu únic de reduir (diluir) la concentració de cloramines.
 • Tractament amb capacitat oxidativa amb efecte residual.
 • Evita completament l’adició de productes clorats (hipoclorit, clor en pastilles, etc.).
 • Màxima qualitat de l’aigua.
 • Aigua apta pel reg.
 • Salinitat inferior a 2 gr/L.
 • Baix manteniment de nivell sal. 
 • Desinfecció més eficient.
 • Millora les condicions del bany.
 • Reducció d’irritacions en pell, nas, ulls i cabells.
 • Compliment de normativa sanitaria
 

EQUIPS PISCINA PRIVADA

·Producció de 12g/h  fins 32g/h
·Electrodes autonetejables de 5000h de vida aprox.
·Salinitat recomenada 2g/m3
·Làmpara UV de 48w-56w de 13.000h de vida
·Piscines de fins 120m3
 

EQUIPS PISCINA COMERCIAL

·Producció de 50g/h fins 120g/h
·Electrodes autonetejables de 8000h de vida aprox.
·Salinitat Recomendada 2g/m3
·Làmpara UV de 75w-180w de 13.000h de vida

EXTENSIÓ CONTROL ORP/PH

Complementi el seu sistema amb un controlador ORP/PH  per ajustar el nivell de Clor desitjat, i un controlador i dosificador de PH per a mantenir el pH en el seu punt òptim.