OSMOSI INVERSA

Aigua natural de qualitat oer una vida més sana

Amb els equips d’osmosi inversa disposarà d’aigua natural d’excel.lent qualitat, pura, equilibrada, amb baix contingut en sals i lliure de cualsevol contaminant.
És ideal per a una dieta sana i equilibrada.
Després de  la cocció, els aliments i infusions conserven el seu sabor original.
Tots a la seva llar, familia, plantes i mascotes agraïran els beneficis d’una aigua més pura.
Pot oblidar-se de la despesa d’aigua embotellada i de carregar amb el pes al transportarla.
Més ecològic al reduir el volum d’envasos de rebuig.
Els equips tenen un diseny compacte, tamany reduït, i una fàcil instal.lació sota l’aigüera.
 

Equips de 5 etapes amb dipòsit

1. FILTRACIÓ
Elimina sediments i partícules en suspensió.
 
2. DECLORACIÓ GAC.
Filtrat i eliminació del clor.
 
3. DECLORACIÓ GTO
Filtrat i eliminació del clor.
 
4. MEMBRANA D'OSMOSI INVERSA
Reté sals, metalls pesats, virus i bacteris.
Rebuig de 80%-90%, depenent de la presió i TDS
 
5. CARBÓ ACTIU IN-LINE
Tractament de l’aigua abans del seu consumo.
Tanc acumulador de 8 litres.
 
Opció amb i sense bomba.
 
Opció d’equips compactes.
 

Equips de flux directre

Nova tecnologia d’ osmosi de flux directe sense dipòsit acumulador.
Es disposa d’aigua tractada directament sense acumulació prèvia, amb només obrir l’aixeta.
Prevenció de la contaminació secundària, el sistema de flux directe prevé la possible contaminació en el dipòsit tradicional.
 
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
  • Sistema d’autorentat automàtic incorporat.
 
  • Indicador electrònic de canvi de filtres
L’indicador electrònic de canvi de filtre recorda a l’usuari quan s’ha de reemplaçar els filtres.
 
  • Gran cabal d’aigua, fins 85 l/hora.
Gràcies al dispositiu de pressurització d’alta qualitat incorporat i a la gran capacitat de la membrana.
  • Sistema de detecció de fuites.
Protecció automàtica mitjançant sensor, inclós per a petites quantitats d’aigua dins  de l’ aparell.
 
  • Flushing automàtic
Si l’equip s’utilitza durant un periode prolongat de temps, el sistema disposa de “flushing” automàtic per a la protecció dels filtres.