POUS

Podem oferir una àmplia gamma de bombes que poden cubrir totes les seves necessitats:
 
  • ·Bombes per a pous de 4”  i 6”,  i per a pous oberts i basses.
  • ·Rang de profunditats des de 5m fins a 400m
  • ·Cabals de fins 60m3/h
  • ·Pressions en funció del camp d'aplicació
 
Bombes especialment disenyades per a subministraments domèstics, agrícoles, regs per aspersió i equips de pressió des de pous. Fabricades amb impulsors flotants en material termoplàstic d' alta qualitat que permeten una excel.lent resistència als efectes de l'abrassió i al bloqueig de la hidràulica per part de la sorra present als pous.
 
Totes les parts de la bomba en contacte amb l'aigua estan fabricades en acer inoxidable AISI 304, a excepció dels difusors, que estan fabricats en termoplàstic. Els materials seleccionats garantitzen una fiabilitat i durabilitat contrastada en aigües per ús potable. El motor està construït de tal manera que permet la seva eficaç refrigeració en tot el rang de cabals de la bomba gràcies al diseny de doble encamisat intern i a l'especial execució del cos d' estanqueitat superior i el doble tancament mecànic. 
 
Abans de qualsevol instal.lació, és necessari fer un estudi per saber la profunditat del pou,  l'alçada d' elevació de l'aigua, i cabal i pressió en el punt de servei.
 
Totes aquestes dades ens permetran seleccionar la bomba més adequada per l'ús que li anem a donar.
 
No s'ha d'oblidar de completar el Sistema de Bombament amb el quadre elèctric de protecció, els automatismes d'arrancada/parada necessaris i la parada de seguretat per manca d'aigua.